Hypnosterapi

Hypnos, även kallad trans, är ett förändrat medvetandetillstånd som alla människor har erfarenhet av, antingen då man befinner sig i en intensiv koncentration eller i ett mer meditativt avslappnat tillstånd. Kroppen och sinnet befinner sig i ett tillstånd av fördjupad avslappning, vilket ökar individens mottaglighet för suggestioner* och föreställningar.

I detta avslappnade tillstånd är individens psykologiska försvarsmekanismer inte heller lika aktiva, vilket avsevärt ökar möjligheterna att frigöra bortträngda minnen och känslor. Detta gör hypnosen, som ett terapeutiskt verktyg, mer djupgående och därmed mer långtidsverkande. *Suggestion = suggestionsterapi innebär att man ”nöter in” positiva budskap som ska ersätta negativa tankar och beteenden. På så sätt förändrar man de känslor och attityder som finns kring problemen, med hjälp av suggestionerna.

Terapeuter

Soha Afskar

Livets terapi