Regressionsterapi

Vårt undermedvetna är en fantastisk informationskälla, som vi kan kontakta och använda oss av på många sätt.
Finns det tillfällen när du upprepar ett beteende, som inte är till fördel för dig själv? Det kan bero på något du varit med om tidigt i livet eller i ett liv före detta. Kroppen och det undermedvetna minns fortfarande.

Genom Regressionsterapi förs man mjukt och varsamt tillbaka till den eller de händelser, som skapade beteendet. Därigenom går det att lösa upp minnet av de händelserna och lämna dem, så att de inte längre påverkar i nuet. Det går också att hitta och aktivera kunskaper och färdigheter från tidigare liv, som du inte förut kunnat ta fram och använda.

Terapeuter

Soha Afskar

Livets terapi