Sorgebearbetning

Har du svårt för att släppa taget om det som varit? Blev det inte som du hade drömt om och tänkt dig? Kommer du inte vidare?

Vid alla förluster, kriser och större förändringar uppstår olika förlustreaktioner vilket är alldeles normalt och naturligt. Sorg är summan av alla de ofta motstridiga tankar och känslor som förlusterna väcker. När vi tänker på sorg tänker vi ofta på förlust av någon eller något men det kan också handla om förlusten av till exempel tillit och trygghet.

Processen att sörja och att bearbeta sorg är individuell. Dina upplevelser och känslor finns bara i din kropp och ingen annan vet hur just du känner.

För att du ska få hjälp med att släppa taget om det som håller dig tillbaka och därmed kunna leva fullt ut utan dessa begränsningar följer vi här ett pedagogiskt handlingsprogram. När du gått igenom denna process kommer du att ha en mer klarsynt och förlåtande syn på det som varit och har också fått lättare för att släppa taget och kan nu gå vidare i ditt liv.

Terapeuter

Christel Lilja

Ny insikt