Stresshantering

Människor som söker hjälp hos en stressterapeut är ofta människor som tappat förmågan att glädjas, människor som ofta känner sig ledsna och oroliga, stressade och arga: människor som upplever livet som en kamp och en börda, är det så du känner? Är du ofta trött? Sover du mycket men är aldrig riktigt utsövd? Har du börjat uppleva glömska och förvirring? Blir du arg utan anledning och kanske snäser av dina medmänniskor fast du ite menar något illa? Om du svara ja på ovanstående kanske du
ska ta och fundera på varför du upplever allt detta? Kan det vara så att du är i farozonen – är du på väg att hamna i utmattningsdepression?

I stresshantering benar vi upp och klarar ut tankar och med hjälp av olika självtester, frågor,
övningar etc hjälps vi åt med att hitta var problemen och svårigheterna ligger – och så hittar vi tillsammans vägar ut – allt anpassat utifrån dig och dina förutsättningar!

Allt är fokuserat på dig och vad du vill, kan och orkar, i din takt och på dina villkor…

Terapeuter

Soha Afskar

Livets terapi